Logo
Beth yw Bonws Croeso?

Beth yw Bonws Croeso?

Mae bonws croeso yn gymhelliant a gynigir yn aml gan wefannau betio ar-lein, casinos a llwyfannau hapchwarae ar-lein eraill i ddenu aelodau newydd. Cynigir y bonysau hyn i ddefnyddwyr newydd yn gyfnewid am gofrestru ar y wefan a chwrdd ag amodau penodol.

Mathau o Fonws Croeso

 1. Bonws Adneuo: Mae swm ychwanegol yn cael ei ychwanegu at y swm cychwynnol a adneuwyd yng nghyfrif y defnyddiwr. Er enghraifft, pan fyddwch yn adneuo 100 uned o arian i wefan sy'n cynnig bonws croeso 100%, gallwch ddechrau chwarae gemau gyda chyfanswm o 200 o unedau.
 2. Betio am Ddim: Weithiau mae gwefannau betio yn cynnig betiau am ddim i ddefnyddwyr osod eu bet cyntaf heb ei beryglu.
 3. Troelli am Ddim: Mae'r math hwn o fonws, a geir yn aml mewn casinos ar-lein, yn cynnig troelli am ddim ar gyfer rhai gemau slot.
 4. Dim Bonws Blaendal: Mae rhai gwefannau yn cynnig taliadau bonws i ddefnyddwyr dim ond drwy gofrestru. Mae'r bonysau hyn fel arfer o werth is ac yn ddarostyngedig i amodau penodol.

Manteision Bonws Croeso

 1. Mwy o Gyfleoedd Hapchwarae: Mae bonysau croeso yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddefnyddwyr fetio neu chwarae gemau.
 2. Lleihau Risg: Yn enwedig gyda bonysau a roddir heb adneuo, gall defnyddwyr roi cynnig ar y wefan heb beryglu eu harian eu hunain.
 3. Ceisio Gwahanol Gemau: Diolch i fonysau, gall defnyddwyr gael y cyfle i roi cynnig ar gemau neu betiau na fyddent yn rhoi cynnig arnynt fel arfer.

Pethau i'w Hystyried

 1. Amodau Crwydro: Mae bonysau croeso fel arfer yn amodol ar rai amodau talu. Mae hyn yn golygu, er mwyn codi'r bonws fel arian parod, rhaid i chi "rolio drosodd" swm y bonws trwy chwarae nifer penodol o gemau.
 2. Enillion Uchaf: Mae rhai gwefannau yn cyfyngu ar yr enillion y gellir eu hennill gyda bonysau croeso.
 3. Cyfnod Dilysrwydd: Gall bonysau fod â chyfnod dilysrwydd. Gall taliadau bonws nas defnyddiwyd yn ystod y cyfnod hwn gael eu colli.
 4. Cyfyngiadau Gêm:Efallai na fydd pob gêm yn cyfrannu'n gyfartal at fodloni gofynion talu bonws.
matbet betio byw Ydy betio gyda papara yn beryglus? bet tv gwylio gêm fyw cynorthwyo bet gêm safle betio agored chwaraeon betio byw lipsbet bahis safle betio chwaraeon gêm betio gwobrau pêl-droed bet net mod defnyddiwr derbyn un bet tv bein sport twitter kulisbet gan gynnwys teledu mewngofnod cyfredol casinomaxi probet mewngofnodi cyfredol